Celkovo 20 obcí v oblasti Podunajska sa zapája do projektu Chute podunajskej prírody, v rámci ktorého hľadajú desiatky dobrovoľníkov. Organizátori chcú povzbudiť tunajších obyvateľov, aby sa aktívne zapájali do ochrany a obohacovania povodia rieky Dunaj.

Združenie obci dolného Žitného Ostrova (ZODŽO) sa chystá vysadiť stovky ovocných stromov v dvadsiatich obciach tohto regiónu. O výsadbu pôvodných druhov ovocných stromov a kríkov vyskytujúcich sa v Podunajsku sa postarajú dobrovoľníci.

Ak sa chcete akcie zúčastniť aj vy, kliknite na TENTO odkaz a prihláste sa. Účastníci s prostredníctvom e-mailovej správy dostanú bližšie informácie o presný dátum vysadenia.

Projekt Chute podunajskej prírody sú súčasťou širokej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu. Celková hodnota projektu je 1,9 milióna eur a trvá od 1. januára 2018 do konca roka 2019.

Okrem výsadby ovocných stromov dostane 20 zúčastnených obcí prostriedky na úpravu okolia obce, vytvorí sa naturpark Gerecse so vstupnými bránami a informačnými bodmi, dobrovoľníci vysadia 500 stromov na náučnom chodníku a mnoho ďalšieho. 

Cieľom projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Know-how k realizácii poskytne hlavný cezhraničný maďarský partner Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítasi és Fejlesztési Szövetség, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov Naturparku Gerecse v Maďarsku.