Chute podunajskej prírody ID projektu: SKHU/1601/1.1/258

Cieľom projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Budovanie Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, enviromentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie.

VIAC

PROJEKT

Vysádzanie autochtónnych
stromov a kríkov

Vysádzanie 3500 db autochtónnych Podunajských stromov a kríkov v intraviláne členov obcí ZODŽO spolu s dobrovoľníkmi.

Prvé sadenie stromov 20.10. 2018

Medzinárodný deň stromov - brigáda v nasledovných dedinách: Bodzianske Lúky, Komoča, Dedina Mládeže, Zlatná na Ostrove, Andovce, Čalovec, Bodza, Brestovec, Čičov, Holiare, Kameničná, Kližská Nemá, Kolárovo, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove.

PRIHLÁS SA

PRIHLÁSIŤ

Hlavný partner projektu

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova
dolnyzitnyostrov.velkekosihy.sk

Partneri projektu

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség
(vezető határon átnyúló partner, HU)
www.gerecsenaturpark.eu
Slovenská agentúra životného prostredia (SK)
www.sazp.sk
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SK)
www.svp.sk
Obec Gönyű (HU)
www.gonyu.hu
Obec Zlatná na Ostrove (SK)
www.obeczlatna.sk
Bratislavské regionálne
ochranárske združenie (SK)
www.broz.sk
Gönyű Horgászegyesület (HU)
Obec Klížska Nemá (SK)
www.klizskanema.sk

MOJA TÚRA
Cestovanie a miestne informácie.

Milovníci túr, návštevníci miest .múzeí, výletníci, či bádatelia je tu pre vás nová bezplatná mobilná aplikácia. Sprievodca vašich potuliek, zdroj zdieľania vašich zážitkov a trás cez sociálne siete.
Aplikácia Moja túra je vytvorená pre zariadenia ktoré disponujú s funkciou GPS ale aj pre tie,ktoré s touto funkciou nedisponujú. Zaznamenáva tiež trasy a je vhodná aj na zdieľanie.