Podunajský festival sa koná v rámci projektu „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“
ID projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126

Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“, SKHU/WETA/1901/4.1/126 z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z Fondu malých projektov pre západný región, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 37 941,45 EUR a vlastných zdrojov partnerov projektu.
Hlavný partner projektu: Obec Gönyű (HU, www.gonyu.hu)
Cezhraničný partner: Obec Klížska Nemu (SK, www.klizskanema.sk)
Realizácia projektu začala 1.Septembra 2020 a bude trvať do 31.8.2021.

V rámci projektu budú obce spoločne organizovať dvojdňový Podunajský festival. Prvý deň Podunajského festivalu 14.augusta 2021 sa bude konať festival v obci Klížska Nemá a 15. augusta v obci Gönyű. Na festivale sa predstavia z oboch strán hranice miestne folklórne súbory, detské súbory, nájdeme tu remeselnú a vínnu uličku, miestne gastrovýrobky, súťaž vo varení guláša, účastníkov festivalu budú zabávať interpreti zo Slovenska a Maďarska.
Hlavným cieľom projektu je udržiavanie a rozširovanie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a spolupráce medzi obyvateľmi pohraničných regiónov a zachovávanie tradícií. Festival prispeje k zachovávaniu miestnej kultúry, k zbližovaniu miestneho obyvateľstva, miestnych komunít a hospodárskych subjektov z oboch strán hranice.
Spolupráca medzi obcami Gönyű a Klížská Nemá má dlhodobú tradíciu. Obe obce boli v minulosti známe ako známe lodnícke obce, narodili sa tu výnimoční lodníci. Spoločný dunajský prístav a spoločné dejiny spojili aj obyvateľov týchto obcí. Počas výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne vysťahovalci z Klížskej Nemej svoj nový domov našli práve v obci Gönyű. Cieľom projektu je udržovať a prehlbovať vzťahy a spoluprácu medzi obyvateľmi oboch komunít.
Výsledkom projektu bude byť užšia spolupráca v nasledujúcich rokoch medzi obcami, podpora cezhraničnej spolupráce, ktorá zohráva kľúčovú úlohu rozvoja tak obývateľností ako aj hospodárskeho, sociálneho života v prihraničných regiónoch.
Hore uvedené informácie o projekte nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu a www.rdvegtc-spf.eu