Dolný Žitný ostrov − na pohľad krajina monotónnych kukuričných polí, bzučiacich rojov komárov a fádneho obzoru tiahnuceho sa do nekonečna. Nenájdete tu nádherné výhľady zo štítov vysoko nad oblakmi, nekonečné svieže lesy lákajúce na túry ani doliny s lúkami. Napriek tomu Dolný Žitný ostrov má čo ponúknuť. Ako návštevníkom predstaviť jeho skrytý svet? Ako im dať okúsiť chute podunajskej prírody? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na stretnutiach s partnermi pri príprave spoločného projektu Chute podunajskej prírody.

Väčšina územia, na ktorom sa projekt realizuje, spadá do siete NATURA 2000. Hlavným partnerom projektu je Združenie obcí Dolného Žitného ostrova. Hlavným cezhraničným partnerom je
Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (HU). Do realizácie projektu sú okrem Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie (SEV SAŽP
Dropie) zapojené environmentálne a štátne inštitúcie, 20 obcí na Slovensku a 30 obcí v Maďarsku, združenia, podnikatelia a miestni obyvatelia. Inšpirovali sme sa filozofiou naturparkov, ktorých
cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky, participácia obyvateľov na rozvoji regiónu, „soft“ turizmu a rekreácie

Celý článok si môžete prečítať kliknutím na odkaz (strana 29.):  05_enviromagazin_2019