V rámci projektu „Chute podunajskej prírody“ programu Interreg Slovensko-Maďarsko sa partneri projektu zamerali na vysadenie celkom 3 500 natívnych ovocných stromov a kríkov v oblasti Podunajska, z ktorých jednou zo zastávok bola výsadba v Okoličnej na Ostrove.

Výsadba drevín v obci Okoličná na Ostrove, ktorá je členom Združenia obcí dolného Žitného Ostrova (ZODŽO), sa uskutočnila za účasti dobrovoľníkov. V rámci projektu „Chute podunajskej prírody“ (SKHU / 1601 / 1.1 / 258) sa použije na vysadenie celkom 3 500 natívnych ovocných stromov a kríkov v Podunajsku v obciach ZODŽO. Ovocné stromy a kríky budú vysadené neďaleko Okoličnej na Ostrove v týchto obciach: Andovce, Bodza, Brestovec, Bodzianske Lúky, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Kameničná, Kližská Nemá, Kolárovo, Komoča, Lipové, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove.

Projekt „Chute podunajskej prírody“ je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z rozpočtu Slovenskej republiky a Maďarska, a z vlastných rozpočtov partnerov projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko 2014 – 2020.