Vidiecky dom v Zlatnej na Ostrove bol slávnostne odovzdaný 8. novembra 2019. Táto 250-ročná historická budova bude v budúcnosti slúžiť ako prírodovedné múzeum a bude tiež miestom pre rôzne kultúrne a environmentálne aktivity.

V rámci slávnostného odovzdania sa po prvýkrát konala tlačová konferencia so slávnostným otvorením, v rámci ktorého uvítali partnerov projektu, predstavili ciele a doterajšie úspechy projektu „Chute podunajskej prírody“. Následne bol predstavený proces renovácie vidieckeho domu, alebo inak kaštieľa Magyary-Kossa.

Súčasťou práce bola nová strešná konštrukcia a okná, výmena elektroinštalácie, izolácia budovy, vyrovnávanie stien, nanesenie novej omietky v exteriéri a interiéri, maľovanie a tiež aj dlažba záhrady.

V rámci kultúrneho programu vystúpili miestne ľudové tanečné skupiny a miestne detské ľudové tanečné skupiny. Potom sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie vidieckeho domu. V neskorších poobedných hodinách sa uskutočnilo otvorenie výstavy a predstavenie jej tematických celkov.

V rámci projektu „Chute podunajskej prírody“ (SKHU / 1601 / 1.1 / 258.)  v sprostredkovaní od programu Interreg Slovensko-Maďarsko ponúkne táto plnohodnotne zrekonštruovaná nehnuteľnosť Tvorivý Domov rôznym výstavám a svoje miesto si tu nájdu aj rôzne kultúrne a environmentálne udalosti.