SEV Dropie má novú stavbu – altán s trstinovou strechou, s kapacitou 80 osôb, ktorý sa postavil v rámci projektu SKHU/1601/1.1/258/NATUR/ DANUBEPARKS a do užívania bol odovzdaný 28.11.2019. Svojou prítomnosťou nás na podujatí poctil štátny tajomník MŽP SR, pán Norbert Kurilla a generálny riaditeľ SAŽP, pán Richard Müller. Hosťami dňa boli aj ďalší pracovníci SAŽP, starostovia obcí dolného Žitného ostrova, zástupcovia škôl, a samozrejme miestni obyvatelia a známi. Program dňa nám spestrili predškoláci MŠ a žiaci ZŠ z Kolárova, a chutnými žitnoostrovskými dobrotami nás pohostili miestne gazdinky a gazdovia.